Sağlık Turizmi

Sağlık Turizmi Teşvikleri – 2023 Kapsamlı Rehber

Sağlık turizmi teşviği, hükümetlerin sağlık turizmi sektörünü desteklemek için uyguladıkları politikalardır. Bu politikalar, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri teşvik etmek ve bu sektörün büyümesine katkıda bulunmak için tasarlanmıştır. Sağlık turizmi teşviği, farklı ülkelerde farklı şekillerde uygulanabilir. Bazı hükümetler, vergi indirimleri veya mali teşvikler gibi finansal destekler sunarak sağlık turizmi işletmelerini desteklerler. Diğer hükümetler ise sağlık turizmi sektöründeki yasal düzenlemeleri kolaylaştırarak, sağlık turizmi işletmelerinin faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olurlar.

Dolayısıyla bu yazı içerisinde; sağlık turizmi teşvikleri nelerdir ve sağlık turizmi teşvikleri nasıl alınır gibi konulara değinmiş olacağız. Öte yandan yalnızca bunlarla yetinmek istemezseniz; yine alt başlıklar üzerinden, sağlık turizmi teşvik mevzuatı ve detayları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Ayrıca sağlık turizmi ile ilgili daha detaylı bilgiler için buradan tüm yazılarıma ulaşabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık turizmi teşvikleri, finansal ve yasal düzenlemeler gibi farklı yöntemlerle uygulanabilir. Sağlık turizmi teşvikleri noktasında örnek gösterilebilecek etken ve önemli düzenlemeleri ise

Bu sınıflandırmanın altında kalan detayları ise aşağıdaki alt başlıklar üzerinden takip edebilirsiniz:

Tescil ve koruma desteği

Sağlık turizminin tescil ve koruma desteği, sektörün gelişimine katkı sağlar ve turistlerin sağlık turizmi hizmetleri alırken güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlar. Türkiye’de bu konuya yönelik bazı adımlar atılmıştır.

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sağlık turizmi destinasyonları da koruma altına alınmaktadır. Örneğin; Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti gibi önemli turistik yerler, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmiştir. Bu sayede, bölgedeki sağlık turizmi faaliyetleri de korunmuş olur.

Türkiye’de sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kişi ve işletmeler ile bunların yurt içinde tescil edilmiş markalarının; yurt dışındaki tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri ise %60 oranında ve yıllık en fazla 600 bin TL tutarında desteklenir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Tescil ve Koruma DesteğiSağlık Kuruluşları

Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60Yıllık 600 bin TL

Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Dair Danışmanlık Desteği

Bu hizmet kapsamında, öncelikle yurtdışı şirketlerin analizi yapılır. Şirketin finansal durumu, faaliyet alanı, müşteri portföyü, çalışanları ve diğer stratejik unsurları incelenir. Buna ek olarak, yerel yasal düzenlemeler, vergi konuları, satın alma süreçleri ve kültürel farklılıklar da dikkate alınır. Bu hizmet, bir şirketin yurtdışında yeni bir pazar oluşturmak veya yerel rekabeti artırmak için bir yurtdışı şirketi satın almak istediğinde faydalıdır. Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Dair Danışmanlık Desteği; müşterilere zaman, maliyet ve hukuki riskler açısından avantaj sağlayarak, satın alma sürecinde rehberlik eder ve başarılı bir sonuca ulaşmalarına yardımcı olur.

Mevzuata göre; yurt dışında yerleşik şirketlerin ya da markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler ise %50 oranında ve yıllık 300 bin TL’ye kadar desteklenir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Dair Danışmanlık Desteği

Sağlık Kuruluşları

Sağlık Turizmi Şirketleri

%50Yıllık 300 bin TLYıllık 7 milyon 500 bin  TL*
*İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde

Belgelendirme Desteği (Pazara Giriş Belgeleri)

Bu program kapsamında belirli kriterleri yerine getiren sağlık tesisleri, “Sağlık Turizmi Belgesi” almaya hak kazanırlar. Bu belge, sağlık tesisinin hizmet kalitesinin ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir düzeyde olduğunu gösterir. Böylece, sağlık turistleri bu belgeye sahip tesislerde daha güvenli ve kaliteli bir hizmet alabilirler.

Bu teşvik biçimi sağlık bakanlığı tarafından uygun görülen akreditasyon standartları ile kalite belgelerine yönelik olarak; müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, belge kullanım ücretleri, ilk yıla ait kayıt ücretleri, danışmanlık giderleri ve eğitim giderleri yönünde destek sağlar. Desteklenen belgeler ise şunlardır:

 • JCI (Uluslararası Ortak Komisyon) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları(Uluslararası Hasta Hakları Sertifikasyonu)
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada,
 • Australian Council on Healthcare Standards Onternational (ACHSI)
 • TÜV Belgeleri
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Akreditasyon Standartları(SAS Belgesi)

Mevzuata göre; belgelendirme desteği %50 oranında ve belge başına en fazla 1 milyon 200 bin TL tutarında karşılanmaktadır. (*Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 50 bin ABD doları tutarında desteklenmektedir.)

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Belgelendirme DesteğiSağlık Kuruluşları

Sağlık Turizmi Şirketleri

% 50Belge başına, 1 milyon 200 bin TL

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin doğru reklam, tanıtım ve pazarlama stratejileri kullanarak, müşteri portföyünü genişletmeleri büyük önem taşır. İşletmelerin hedef kitlelerini doğru belirlemesi ve onların ilgisini çekmeyi başarması, sağlık turizmi sektöründe başarılı olmak için gereklidir.

Mevzuata göre desteklenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ise şunlardır:

 • Dijital pazarlama alanında geçerli tüm internet ortamı reklamları
 • Sosyal medya ve arama motorları reklamları tasarımı ve yönetimi
 • İnternet dahilindeki platform sitelerinin üyelik giderleri
 • İnternet sitesi tasarımı ve yönetimi
 • Mobil uygulama harcamaları
 • Televizyon ve radyo reklamları
 • Açık hava ve iç mekan reklam harcamaları
 • Basın tanıtımı, kokteyl gibi özel tanıtımlara ait harcamalar

Yine mevzuata göre; reklam, tanıtım ve pazarlama desteği en fazla 5 yıl boyunca ve %60 oranında desteklenir. Yalnızca hedef önceliği bulunan ülkelere yönelik yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları ise %70 oranında desteklenir. Çünkü bu ülkeler iş birliği kuruluşları olarak kabul edilir. Ayrıca destek üst limiti, 12 milyon 25 bin TL olarak saptanmıştır.  Fakat destekten muayenehaneler ve poliklinikler için bu tutar, yıllık en fazla 4 milyon 804 bin TL’dir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama DesteğiSağlık Kuruluşları

Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60 – %70

Yıllık,

12 milyon 25 bin TL*

*Muayenehaneler ve poliklinikler için bu tutar, yıllık en fazla 4 milyon 804 bin TL’dir.

Yurtdışı Birim Desteği

Sağlık Turizmi Yurt Dışı Birim Desteği, bir ülkenin sağlık turizmi sektörünü geliştirmek ve tanıtmak amacıyla yurt dışında kurduğu birimlerdir. Bu birimler, yabancı turistlere sağlık hizmeti sunmak için ülkelerinin sağlık tesislerini tanıtır ve bu tesislere erişimi kolaylaştırır. Ayrıca, bu birimler ülkenin sağlık turizmi sektörü hakkında bilgilendirme yaparlar ve turistlere seyahatleri sırasında yardımcı olurlar. Bu şekilde, sağlık turizmi sektörü büyürken aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olur.

Mevzuata göre; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca ve yararlanıcılar %60 oranında, iş birliği kuruluşları için %70 oranında ve birim başına yılda en fazla 1 milyon 450 bin TL tutarında desteklenir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Yurtdışı Birim Desteği·      Sağlık Kuruluşları

·      Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60 – %70

Yıllık

1 milyon 450 bin TL*

*Destek süresi en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

Acente Komisyon Desteği

Türkiye, sağlık turizmini teşvik etmek için 2019 yılında “Sağlık Turizmi Uygulama Programı’nı” hayata geçirdi. Bu program ise sağlık turizmi acentelerine ve tur operatörlerine çeşitli teşvikler sunar ve sağlık turizmi endüstrisinin büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Mevzuata göre; sağlık turizminde faaliyet gösteren ve bakanlık tarafından belirlenen ilgili kurumların, acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca teşviğe tabiidir. Buradaki teşvik oranı ise %60 olarak saptanmıştır. Yıllık en fazla 2 milyon 405 bin TL tutarında destek verilir. Fakat bu tutar, desteklenen muayenehaneler ve poliklinikler için yıllık en fazla 500 bin TL’dir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Acente Komisyon Desteği·      Sağlık Kuruluşları

·      Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60

Yıllık

2 milyon 405 bin TL*

*Destek süresi en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

** Desteklenen muayenehaneler ve poliklinikler için bu tutar, yıllık en fazla 500 bin TL’dir.

İstihdam Desteği

Sağlık turizmi istihdam desteği, sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin istihdam yaratmalarını teşvik etmek amacıyla yapılan bir destek programıdır. Bu destek programı ile sağlık turizmi sektöründe çalışan personel sayısı arttırılmakta ve bu şekilde istihdam edilenlerin sosyal güvencesi sağlanmaktadır.

Bu destek programı kapsamında işletmelere, sağlık turizmi sektörüne yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmakta, işletmelerin istihdam ettiği personelin maaşlarına katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca, işletmelerin teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi gibi konularda da yardımcı olunmaktadır.

Mevzuata göre; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı, pazarlama uzmanı, bakım elemanı veya sosyal hizmet uzmanlarının brüt ücretleri üzerinden en fazla 40 bin TL’ye kadar destek verilir. Ancak personel başına aylık en fazla %60 oranında destek verilir. Muayenehane ve poliklinikler için ise yıllık tutar, en fazla 1 milyon 205 bin TL olarak belirlenmiştir. Diğer sağlık turizmi kurumları için ise yıllık en fazla 4 milyon 810 bin TL tutarında destek verilir. Destek süresi ise yine 5 yıl ile sınırlıdır.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
İstihdam DesteğiSağlık Kuruluşları% 60

Yıllık; 4 milyon 810 bin TL

Personel, aylık; 21 bin 600 TL

*Destek süresi en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

** Desteklenen muayenehaneler ve poliklinikler için bu tutar, yıllık en fazla 1 milyon 205 bin TL’dir.

Hasta Yol Desteği

Kişi ve işletmelerin hasta yol desteği teşviğinden faydalanabilmeleri için hastalar adına düzenlenen faturaların, hastaların yol masraflarından daha yüksek olması gerekir. Ayrıca bahsi geçen yol masrafının yarısının da tedavi ücretinden düşülmesi veya hastaya ödenmiş olması beklenir.

Öte yandan bakanlık ile anlaşması bulunan sağlık kuruluşları ile sağlık turizmi aracı kuruluşlarının, tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirdikleri hastalarının uçak bileti masrafları; en fazla 5 yıl boyunca, hasta başına %60 oranında ve yine hasta başına en fazla 25 bin TL olacak şekilde desteklenir. Fakat bu tutar, desteklenen muayenehaneler ve poliklinikler için yıllık en fazla 1 milyon 205 bin TL’dir. Diğer sağlık turizmi teşviklerinden faydalanacak işletme veya kişiler ise yıllık en fazla 12 milyon 25 bin TL tutarın yardım alabilirler.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Hasta Yol DesteğiSağlık Kuruluşları% 60

Yıllık, 12 milyon 25 bin TL

Hasta başına, 25 bin TL

*Destek süresi en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

** Desteklenen muayenehaneler ve poliklinikler için bu tutar, yıllık en fazla 1 milyon 205 bin TL’dir.

Yurtiçi Etkinlik Katılım Desteği

Mevzuata göre; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların, Bakanlık tarafından belirlenen yurtiçi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin harcamaları, %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 603 bin TL olacak şekilde saptanmıştır. Destek süresi ise en fazla 5 yıl olarak belirtilmiştir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Yurtiçi Etkinlik Katılım Desteği·      Sağlık Kuruluşları

·      Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60

Etkinlik başına,

603 bin TL

*Destek süresi en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği

Mevzuata göre; sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların, Bakanlık tarafından belirlenen yurtdışı etkinliklerine katılımlarına ilişkin harcamaları, %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 603 bin TL olacak şekilde saptanmıştır.

Fakat bahsi geçen etkinliklerin, bakanlık onayınca prestijli bulunmaları halinde, bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için yine %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 1 milyon 203 bin TL olacak şekilde destek verilebilir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği·      Sağlık Kuruluşları

·      Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60

Etkinlik başına,

603 bin TL

*Destek süresi en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

** Bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için ise etkinlik başına en fazla 1 milyon 203 bin TL’dir.

Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım Desteği

Mevzuata göre; iş birliği kuruluşlarının ve milli katılım organizatörlerinin milli katılım etkinliğine ilişkin tanıtım harcamaları, %70 oranında ve etkinlik başına en fazla 1 milyon 405 bin TL olacak şekilde desteklenir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Milli Katılım Organizasyonunu Tanıtım DesteğiSağlık Turizmi Şirketleri% 70

Etkinlik başına,

1 milyon 405 bin TL

Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti Desteği

Sağlık veya spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren ve iş birliği içerisinde olan kuruluşların, Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5 defa gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti programlarına ilişkin harcamaları, %70 oranında ve program başına en fazla 1 milyon 800 bin TL olacak şekilde desteklenir.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Sektörel Alım Heyeti ve Sektörel Ticaret Heyeti DesteğiSağlık Turizmi Şirketleri% 70

Etkinlik başına,

1 milyon 800 bin TL

HİSER Projesi Desteği

Mevzuat dahilinde; sağlık ve spor turizmi sektörlerinde faaliyet gösteren iş birliği kuruluşlarının, bakanlık tarafından uygun görülen HİSER projelerine ilişkin masrafları %75 oranında ve proje başına en fazla 6 milyon TL tutarında olacak şekilde desteklenir.  Öte yandan bu tutarlar, bir takvim yılı içinde yıllık en fazla 5 defa olacak şekilde gerçekleştirilen etkinliklerde, program başına en fazla 1 milyon 800 bin TL olarak desteklenir.

Fakat bu proje dahilindeki destek süresi 3 yıldır. Yine de proje destek süresi, projenin performansına göre bakanlık tarafından 2 yıla kadar uzatılabilir. Totalde maksimum destek süresi ise en fazla 5 yıl ile sınırlıdır.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
HİSER Projesi DesteğiSağlık Turizmi Şirketleri% 75

Proje başına, 6 milyon TL

Program başına, 1 milyon 800 bin TL*

* Bir takvim yılı içinde yıllık en fazla 5 defa olacak şekildedir.

** Destek süresi 3 ile 5 yıl arasında değişkenlik gösterir. (Proje performansına göre)

Ürün Yerleştirme Desteği

Ürün yerleştirme desteği, ilgili mevzuata uygun olacak şekilde; sağlık turizmine yönelik yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme harcamalarını %60 oranında karşılar ve bu tutarın destek üst limiti, yıllık en fazla 2 milyon 405 bin TL’dir. Destek süresi ise 5 yıl ile sınırlıdır.

Destek TürüDestekten FaydalananlarDestek OranıDestek Üst Limiti
Ürün Yerleştirme Desteği·      Sağlık Kuruluşları

·      Sağlık Turizmi Şirketleri

% 60Yıllık, 2 milyon 405 bin TL*
*Destek süresi 5 yıl ile sınırlıdır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Neden Önemlidir?

Yukarıda da ayrıca belirttiğimiz üzere sağlık turizmi teşviklerinin önemi yadsınamayacak ölçüde büyüktür. Ancak bu gerekçeleri, alt başlıklar altında şu şekilde ayrıca açıklayabiliriz:

 1. Ekonomik Gelişmeye Katkı Sağlar: Sağlık turizmi, birçok ülkenin milli gelirine önemli bir katkı sağlamaktadır. Sağlık turizmi işletmelerine verilen teşvikler sayesinde bu katkı daha da artabilir. Yapılan araştırmalar, sağlık turizminin dünya genelinde hızla büyüdüğünü göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, sağlık turizmi sektöründe büyük bir potansiyele sahiptir ve teşvikler sayesinde bu potansiyeli daha da artırabilirler.
 2. İstihdam Olanakları Yaratır: Sağlık turizmi işletmelerine verilen teşvikler, istihdam olanaklarını artırır. Bu işletmeler, doktorlardan hemşirelere kadar pek çok farklı meslek grubundan kişileri istihdam ederler. Ayrıca, sağlık turizmi işletmeleri, destek verilen bölgedeki yerel ekonomiyi de canlandırarak istihdam olanaklarını daha da artırırlar.
 3. Sağlık Hizmetlerine Kolay Erişim Sağlar: Bazı ülkelerde sağlık hizmetleri oldukça yüksek maliyetli olabilir. Sağlık turizmi, bu ülkelere seyahat eden kişilere daha uygun maliyetli sağlık hizmetleri sunarak sağlık hizmetlerine erişim kolaylığı sağlar. Bu sayede, insanların sağlık hizmetlerine daha kolay bir şekilde erişmeleri mümkün olur.
 4. Ülke Tanınırlığını Artırır: Sağlık turizmi, ülkelerin tanınırlığını artırır. Dünya genelinde popüler olan bir sağlık turizmi destinasyonu, o ülkenin turizm potansiyelini de artırır ve turist çekme konusunda daha başarılı olmasına yardımcı olur.
 5. Sağlık Hizmetleri Kalitesini Artırır: Sağlık turizmi işletmelerine verilen teşvikler, bu işletmelerin sağlık hizmetleri kalitesini artırmalarına yardımcı olur. Bu işletmeler, teşvikler sayesinde daha iyi ekipmanlar satın alabilirler ve personel eğitimleri için finansal desteklerden yararlanabilirler. Bu sayede, müşterilerin aldığı sağlık hizmetleri kalitesi artar ve memnuniyet oranları yükselir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi teşvik almak için öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan, Sağlık Turizmi Belgelendirme ve Teşvik İşlemleri yönergesinin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekir. Bu yönerge, sağlık turizmi işletmelerinin belgelendirme ve sağlık turizmi teşviklerinden yararlanma işlemlerini düzenleyen genel bir prosedürü içerir.

Sağlık turizmi teşvikleri için başvuruda bulunmadan önce ise kişilerin, işletmelerinin Türkiye’deki belgelendirme gerekliliklerine uygunlukları kontrol edilmelidir. Bu gereklilikler arasında; işletmenizin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir sağlık kuruluşu olması, işletme sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı yatırımcı tarafından kurulmuş olması gibi şartlar yer alır.

Öte yandan sağlık turizmi teşvik başvuru süreci, işletmenin faaliyet gösterdiği alana ve teşvik türüne bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle başvuru süreci; işletmenin belgelendirilmesi, teşvik türüne uygun şekilde hazırlanan proje, maliyet ve yatırım planları ile beraber teşvik başvurusunu içeren bir dosyanın Sağlık Bakanlığı’na sunulmasını içerir. Başvurunun değerlendirilmesi ve teşviklerden yararlanabilmek ise işletmenin belirli kriterleri karşılaması ile doğrudan ilişkilidir. Bu kriterler arasında; işletmenin istihdam yaratması, ülke ekonomisine katkıda bulunması, turist sayısını artırması gibi faktörler yer alır.

Son olarak; sağlık turizmi teşvikleri için başvuru sürecinde hukuki danışmanlık almak ve başvurunuzun uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olmak önemlidir. Çünkü bu şekilde başvurunuzun kabul edilme olasılığı artacaktır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nereden Alınır?

Türkiye’de sağlık turizmi işletmeleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde belgelendirildikten sonra teşviklerden yararlanabilirler. Belgelendirmeden geçen işletmeler, Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yayınlanan başvuru formlarını doldurarak teşvik başvurusunda bulunabilirler. Başvuru dosyasında, işletmenin belgelendirme sürecinde hazırlanan belgelerin yanı sıra, teşvik türüne uygun hazırlanmış maliyet ve yatırım planları ile birlikte ayrıntılı bir proje tanıtımı da yer alır.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, başvuruların değerlendirilmesi ve teşviklerin verilmesi konusunda da karar yetkisi yine Sağlık Bakanlığı’na aittir. Başvuru sonucu en geç 90 gün içinde bildirilmekte olup, başvuru sahibi gerekli görürse başvurunun reddedilmesi halinde itiraz başvurusunda bulunabilir.

Sağlık Turizmi Teşvik Şartları Nelerdir?

Sağlık turizmi teşvik şartları nelerdir sorusu da yine en sık sorulan sorular arasında yer alır. Fakat ne yazık ki bu konuda herkes için geçerliliği olan bir maddelendirme yapmak mümkün değildir. Çünkü teşvik ve işletme türlerine bağlı olarak, şartlarda da değişim görülebilir. Öte yandan genele bakacak olursak; sağlık turizmi teşvik şartları ile ilgili şu maddelerden söz edebiliriz:

 • Sağlık Bakanlığı’ndan Onay: Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir sağlık kuruluşu olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak belgelendirilen işletmeler, teşviklerden yararlanabilirler.
 • Yatırım Planı: İşletmelerin teşviklerden yararlanabilmesi için yatırım planları hazırlaması gerekmektedir. Yatırım planı; işletmenin genel amacını, yapılacak yatırımları ve bu yatırımların maliyetlerini içermelidir.
 • İstihdam Yaratma: Sağlık turizmi teşviklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin istihdam yaratması gerekmektedir. İşletmenin çalışan sayısı, yatırım planı hazırlanırken belirlenmelidir.
 • Turist Sayısının Artırılması: İşletme sahiplerinin sağlık turizmi teşvikleri almaları için turist sayısının artırılması gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin uluslararası pazarlama stratejileri geliştirmeleri ve turist sayısını artırmak için çaba göstermeleri önemlidir.
 • Ülke Ekonomisine Katkı Sağlama: Sağlık turizmi sektörü, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayabilecek bir sektördür. Bu nedenle işletmelerin ülke ekonomisine de katkı sağlaması beklenmektedir.
 • Tüm Yasal Şartların Karşılanması: Sağlık turizmi teşvikleri almak için, işletmenin Türkiye’deki belgelendirme gerekliliklerine uygun olması gerekmektedir. Bu gereklilikler arasında, işletmenin yasal olarak kurulmuş olması ve tüm yasal şartları karşılaması yer alır.

Sağlık Turizmi Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?

Sağlık turizmi, birçok ülke için önemli ekonomik gelir kaynağıdır. Bu nedenle, birçok ülke sağlık turizmi işletmelerine çeşitli teşvikler sunarlar. Ancak bu teşviklerden kimlerin yararlanabileceği ve hangi şartları karşılaması gerektiği konusunda bazı belirtilen kurallar vardır.  Dolayısıyla bu alt başlık altında, sağlık turizmi teşviklerinden kimlerin yararlanabileceği hakkında bilgi vereceğiz. İşte sağlık turizmi teşviklerinden yararlanabilecek kişiler:

 1. Yatırım Yapan İşletmeler: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, çeşitli yatırım teşvikleri ve kolaylıklarından yararlanabilirler. Özellikle yeni açılacak işletmeler veya büyüme planları olan işletmeler, belirli koşulları karşıladıkları takdirde teşviklerden faydalanabilirler. Bunun yanı sıra, yerel işletmelerle yapılan ortaklıklar gibi diğer teşvikler de yatırım yapan işletmelerin dikkatini çekebilir.
 2. Turistler: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, turistlere sundukları sağlık hizmetleri ile ilgili teşvikler sunabilirler. Bu teşvikler arasında indirimli fiyatlar, özel paketler veya ayrıcalıklı hizmetler yer alabilir. Ancak turistlerin bu teşviklerden yararlanabilmesi için belirli şartları karşılamaları gerekebilir.
 3. Yerel İşgücü: Bazı ülkeler, sağlık turizmi işletmelerinin yerel işgücüne istihdam sağlaması durumunda çeşitli teşvikler sunabilirler. Bu teşvikler arasında vergi indirimleri veya maddi yardımlar yer alabilir.
 4. Sağlık Hizmetleri Alanında Uzmanlaşmış Personel: Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, sağlık hizmetleri alanında uzmanlaşmış personel yetiştirmeleri durumunda çeşitli teşviklerden yararlanabilirler. Bu teşvikler arasında eğitim ve danışmanlık hizmetleri, finansal destekler veya diğer kaynaklar yer alabilir.
 5. Yatırım Yapacak Olanlar: Bazı ülkeler, sağlık turizmi sektörüne yatırım yapacak olan kişi ve kuruluşlara çeşitli teşvikler sunabilirler. Bu teşvikler arasında kredi imkanları, vergi muafiyetleri veya mülk edinme kolaylıkları yer alabilir.

Sağlık Turizmi Teşvik Mevzuatı

Sağlık turizmi teşvik mevzuatı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır. Bu mevzuata göre ise sağlık turizmi işletmelerinin belirli kriterleri yerine getirmeleri mecburidir. İşletmeler, bu kriterleri karşıladıkları takdirde çeşitli teşviklerden yararlanabilirler. Türkiye’deki sağlık turizmi teşvik mevzuatı, aşağıdaki kanun ve yönetmelikler üzerinden belirtilmektedir:

 1. 5543 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu: Bu kanun, Türkiye’deki turizm sektörünü teşvik etmek amacıyla 2006 yılında kabul edilmiştir. Kanun kapsamında, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çeşitli teşvikler sunulmaktadır.
 2. 5682 Sayılı Sağlık Turizmi Hizmetleri ve Turizm İşletmeciliği Hakkında Kanun: Bu kanun, Türkiye’deki sağlık turizmi sektörünü düzenlemek amacıyla 2007 yılında kabul edilmiştir. Kanun kapsamında, sağlık turizmi işletmeleri belgelendirilmekte ve çeşitli teşviklerden yararlanabilmektedir.
 3. 2016/4 Sayılı Sağlık Turizmi Tebliği: Bu tebliğ, sağlık turizmi işletmelerinin belgelendirilmesi, yönetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Tebliğde ayrıca, sağlık turizmi işletmelerine sunulan teşvikler de yer almaktadır.

Sonuç olarak; Türkiye’deki sağlık turizmi sektörüne yönelik teşvik mevzuatı, sağlık turizmi işletmelerinin gelişimini destekler ve sektörün büyümesine katkıda bulunur. İşletmelerin bu mevzuata uygun şekilde hareket etmeleri ve belirli şartları karşılamaları halinde ise çeşitli teşviklerden yararlanabilecekleri unutulmamalıdır.

Kaynakça : 1, 2

Gökhan Tüz

Dijital Pazarlama Uzmanı Gökhan Tüz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu